Xera srl

Prestanda

Som säljare på Back Market: 1 år 9 månader

Säljarinformation

Xera Distribution är ett italienskt företag integrerat i det globala tekniska scenariot, förbundit sig att verka och växa på import- och grossistmarknaden för kontors- och IT-produkter. Ett starkt fokus på innovation och banbrytande lösningar placerar Xera Distribution i toppen i förmågan att följa nya marknadstrender, respektera miljön och spara över 70 % på inköp av renoverade kontors- och IT-produkter. Hög kvalitet och beprövad tillförlitlighet är de värden som kännetecknar företagets erbjudande: Xera Distribution har en av de mest effektiva och presterande regenereringsplattformarna i branschen. Som en del av regenereringsprocessen som tillämpas av Xera Distribution, demonteras utrustningen helt, återförs till "strykning", rengörs, kontrolleras och sätts ihop igen, med hjälp av absolut miljövänliga material. Efter återmontering utsätts produkterna för en rad kontrolltester, som syftar till att säkerställa att effektivitet och prestanda är i nivå med nya maskiner.

  • ORJ-nummer IT02133000683
  • MOMS-nr: 02133000683
  • Skatteadress: Xera srl, via delle gualchiere 5, 65013, città sant'angelo, IT
  • Seller country of origin: Italien