Annan rättslig information

Visa PDF

Termer skrivna med versaler har den innebörd som de har i de allmänna användningsvillkoren som finns tillgängliga här.

Innehållsförteckning 

 1. 1. Plattformens funktion

 2. 2. Villkor för listning, avlistning och rangordning

 3. 3. Information om recensioner på Plattformen

 4. 4. EU:s myndigheter

 5. 5. Information om de aktiva tjänstemottagarna

 6. 6. Tvistlösning

1. Plattformens funktion 

1.1 Upprätta relationer

Plattformen ”Back Market” är en plattform som tillhandahålls av företaget JUNG S.A.S. via webbplatsen www.backmarket.se och som gör det möjligt

 • för konsumenter att köpa rekonditionerade elektroniska produkter från yrkesverksamma säljare,

 • för privatpersoner, konsumenter eller yrkesverksamma säljare att sälja begagnade elektroniska produkter till yrkesverksamma säljare, så att de kan rekonditionera dem för återförsäljning

JUNG S.A.S. agerar som mellanhand mellan Säljare och Köpare och utgör inte på något sätt säljare eller köpare av Produkterna på Plattformen. Dessa säljs direkt till Köparna av Säljarna.

1.2 Finansiella villkor

Köparna betalar för produkten direkt på plattformen via en betrodd betalningsleverantör. Säljarna ger JUNG S.A.S. befogenhet att i Säljarnas namn och för Säljarnas räkning ta emot de belopp som Köparna betalar in.

Produktpriserna och leveranskostnaderna bestäms fritt av Säljarna.

Köparna betalar dessutom en serviceavgift till JUNG S.A.S. Det exakta beloppet visas för Köparen innan denne bekräftar beställningen. 

Säljarna måste betala JUNG S.A.S en fast månadsavgift och provision för alla bekräftade transaktioner som genomförts av en Säljare på Plattformen. Provisionsbeloppet är en fast procentsats av transaktionsbeloppet inklusive alla skatter (inklusive fraktkostnader).

1.3 Garantier

De tillämpliga lagstadgade garantierna och den köpgaranti som Säljarna erbjuder kan användningsvillkoren som finns tillgängliga här.

För att utöva sina rättigheter kan Köparna logga in på sitt kundkonto genom att klicka på knappen ”Få hjälp” för beställningen i fråga eller genom att fylla i kontaktformuläret som finns på denna länk.

2. Villkor för listning, avlistning och rangordning

2.1 Listning

På plattformen listas endast professionella säljare. För att kunna sälja produkter på plattformen måste Säljarna öppna ett säljarkonto och förbinda sig att respektera i synnerhet följande: 

 • Tillämpliga bestämmelser.

 • Plattformens kvalitetskriterier när det gäller logistikhantering (leveranstider, lagerhantering, kvalitet på levererade produkter). Dessa kriterier anges i säljarens allmänna villkor och i kvalitetsstadgan. 

 • De allmänna försäljningsvillkoren finns här

Säljare får endast sälja rekonditionerade elektroniska produkter på Plattformen.

2.2 Avlistning

Jung S.A.S. förbehåller sig rätten att avlista Säljare, antingen av praktiska skäl eller på grund av en överträdelse. 

Orsakerna till en avlistning kan bland annat vara

 • bristande efterlevnad av gällande lagstiftning, 

 • bristande efterlevnad av de allmänna försäljningsvillkoren eller kvalitetsstadgan.

Jung S.A.S. förbehåller sig rätten att avlista produkter 

 • vars försäljning skulle vara förbjuden eller olaglig, 

 • som utgör en risk för hälsa, säkerhet eller miljö,

 • som inte är ompaketerade,

 • som erbjuds av Säljare som har avlistats.

2.3 Rangordning av rekonditionerade produkter till försäljning

Produkterna på resultatsidorna listas efter bästa kvalitets-/prisförhållande hos respektive Säljare enligt den algoritm som JUNG S.A.S. har utvecklat.

De viktigaste parametrarna som algoritmen från JUNG S.A.S. tar hänsyn till vid listning av de produkter som erbjuds är

 • priset på produkten, 

 • Köparnas bedömning av produkten och Säljaren (genomsnittet av alla betyg som konsumenter har gett efter att ha mottagit produkten), 

 • kvaliteten på Säljarens orderhantering (andelen defekta produkter, andelen bristfälliga produkter eller tillbehör som skickats av säljaren, andelen produkter i dåligt estetiskt skick), 

 • andelen beställningar som har levererats sent, 

 • betalningssätt.

3. Information om recensioner på Plattformen 

Endast Köpare som har gjort minst en beställning på Plattformen får publicera en recension av produkterna och leveransen.

Köparen kan ge ett betyg från 1 till 5 och lägga till en kommentar i betyget. För vissa produkter kan Köparen betygsätta specifika saker (kvalitets-/prisförhållandet, leverans, förpackning och renlighet, prestanda, estetiska aspekter).

Köparen kan lämna en recension genom att klicka på länken i det e-postmeddelande som skickats till honom/henne för detta ändamål ungefär en vecka efter att produkten levererats. De kan även lämna en recension via sitt kundkonto genom att klicka på fliken ”Mina beställningar”. 

Inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit en produkt har köparen möjlighet att ändra sin recension via sitt kundkonto, genom att klicka på fliken ”Mina beställningar”.

Dessutom kan köparen när som helst begära att recensionen tas bort genom att skicka en begäran till följande adress: legal@backmarket.com

JUNG S.A.S. ger ingen ersättning i utbyte mot en recension.

Endast recensioner av köpta produkter publiceras. Det tar högst en arbetsdag mellan det att en recension skickas in till dess att den offentliggörs. 

Recensioner rangordnas av vår algoritm, som tar hänsyn till bland annat betyg och längden på recensionen. De kan också klassificeras utifrån kronologisk ordning, relevans, högsta betyg, lägsta betyg, beroende på respektive användares val. Recensionerna finns kvar så länge som de produkter som de gäller säljs på Plattformen. 

Vi publicerar positiva och negativa recensioner utan att de modereras före publicering. Efter publicering kan Back Market ta bort nedsättande, förolämpande eller kränkande recensioner på begäran av berörd part, särskilt i följande fall:

 • recensionen används i reklamsyfte,

 • recensionen har publicerats flera gånger eller av olika konton,

 • recensionen håller sig inte till ämnet eller så handlar recensionen om köpupplevelsen och inte om produkten,

 • recensionen handlar om en annan produkt, 

 • recensionen uppmuntrar till köp från en konkurrent,

 • Köparens betyg är inkonsekvent, 

 • om recensionen innehåller kommentarer eller innehåll som är kopplat till politik eller samhälle, är kränkande, obscent, stötande, av sexuell natur, kan anses utgöra förtal, eller om recensionen innehåller personangrepp,

 • recensionen är oriktig, vilseledande eller skriven av en Säljare,

 • recensionen är olaglig eller länkar till olagligt innehåll,

 • recensionen är föremål för anspråk från tredje part, 

 • recensionen publicerades till följd av identitetsstöld,

 • recensionen innehåller personuppgifter eller konfidentiell information, 

 • recensionen uppmanar till hat, diskriminering, homofobi, främlingsfientlighet, rasism eller våld.

Begäran om att ta bort en nedsättande, förolämpande eller kränkande recension enligt beskrivningen ovan ska skickas av en intressent till följande adress: legal@backmarket.com

4. EU:s myndigheter 

Om du är en myndighet i EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen eller Europeiska kommittén för digitala tjänster kan du kontakta Back Market direkt via adressen "authorities@backmarket.com".

Om du inte är en myndighet i EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen eller Europeiska kommittén för digitala tjänster, kan du inte använda den här e-postadressen. Du kan dock kontakta Back Market direkt och snabbt genom att logga in på ditt kundkonto och klicka på knappen "Få hjälp" på den aktuella beställningen, eller genom att fylla i kontaktformuläret som finns under denna länk.

Denna adress kan också användas av medlemsstaternas marknadsövervakningsmyndigheter för att kommunicera direkt med Back Market angående produktsäkerhetsfrågor.

Meddelanden till denna adress ska vara på engelska eller franska.

5. Information om de aktiva tjänstemottagarna

Lagen om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA) är en EU-förordning som trädde i kraft i november 2022 och som syftar till att skapa en gemensam uppsättning regler om mellanhänders skyldigheter och ansvarsområden för att säkerställa en hög skyddsnivå för alla användare.

På Back Market är vi angelägna om att garantera säkerheten för kunder över hela världen och vi värdesätter kundernas förtroende högt. Vårt mål är att skapa förtroende för rekonditionerade produkter för att minska överkonsumtionen av nya produkter och möjliggöra en cirkulär ekonomi för alla elektronikprodukter. I detta avseende utgör DSA en möjlighet för Back Market att förstärka sitt åtagande att skydda kunderna.

Enligt artikel 24.2 i DSA ska Back Market offentliggöra ”information om det genomsnittliga antalet aktiva tjänstemottagare i unionen varje månad, beräknat som ett genomsnitt för de senaste sex månaderna”. Syftet med detta offentliggörande är att fastställa om Back Market sannolikt kommer att kvalificeras som en ”mycket stor onlineplattform” i den mening som avses i DSA, dvs. som i genomsnitt når ut till minst 45 miljoner aktiva tjänstemottagare i månaden inom EU.

I enlighet med denna artikel understryker Back Market härmed att under perioden 30 juni 2023 till 31 december 2023 var det genomsnittliga antalet tjänstemottagare för Back Markets marknadsplats inom EU långt under 45 miljoner. Back Market kommer att publicera uppdateringar i enlighet med den ovannämnda lagen om digitala tjänster. 

6. Tvistlösning 

I händelse av en tvist rörande bildandet, ingåendet, genomförandet, tolkningen av eller giltigheten hos användarvillkoren eller förhållandet till JUNG S.A.S. uppmanas Köparen och JUNG S.A.S. att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa tvisten i godo.

Köparen informeras om att han/hon, om han/hon vill, kostnadsfritt kan vända sig till en medlare för att lösa tvisten med JUNG S.A.S i godo. I detta avseende kan Köparen använda den kostnadsfria onlineplattformen för tvistlösning som inrättats av Europeiska kommissionen och som kan kommas åt genom den här länken.

Om Köparen inte vill använda sig av medling, om medlingen inte har varit framgångsrik eller om andra åtgärder som Köparen kunde ha vidtagit för att försöka nå en uppgörelse i godo med JUNG S.A.S. har misslyckats kan Köparen hänskjuta ärendet till behörig domstol på den ort där han/hon bodde när avtalet ingicks eller när den skadegörande händelsen inträffade, på den ort där JUNG S.A.S. har sitt säte eller Produktens faktiska leveransort.

Visa PDF