The environmental impact of refurbished tech simple banner

Miljöpåverkan från rekonditionerad teknik

Publicerad 28 december 2023

Tydliga bevis på att rekonditionerad teknik är bättre för miljön

Vi grundade Back Market med övertygelsen att rekonditionerad teknik är bättre för miljön än helt ny, men vi hade ingen uppfattning om exakt hur mycket bättre. Vi visste också att en konkret och datadriven förståelse av den rekonditionerade teknikens miljöpåverkan var nyckeln till vårt uppdrag.

Därför bad vi ADEME, den franska miljö- och energimyndigheten, att oberoende studera miljöpåverkan från industrin för rekonditionerad teknik. Frågan om miljöpåverkan är viktig globalt, inte bara för Back Market – därför beslutade ADEME att starta den första storskaliga studien någonsin om miljöpåverkan för rekonditionerad teknik. (Back Market sponsrade inte studien på något sätt.) 2020 inledde ADEME sin forskning, och i januari 2022 släppte de preliminära uppgifter om miljöpåverkan för rekonditionerad teknik, med fokus på mobiltelefoner. Slutsatsen var glasklar: Rekonditionerade mobiltelefoner har betydligt mindre påverkan på miljön jämfört med helt nya.

Nu har hela rapporten från ADEME publicerats, och den ger oss en helhetsbild av den globala påverkan från rekonditionerad teknik – med fokus på bärbara datorer, surfplattor, stationära datorer och mobiltelefoner. Denna studie omfattade inte analys av bildskärmar, tangentbord och möss.

A basic data table highlighting the lower impact of refurbished tech on the planet

Metod

ADEME:s rapport från 2022 genomfördes med hjälp av metoden för livscykelanalys (LCA).

Metoden med livscykelanalys bedömer miljöpåverkan från en produkt, process eller tjänst genom att undersöka alla steg i livscykeln. Det anses vara ett holistiskt tillvägagångssätt. I det här fallet tillämpades metoden med livscykelanalys på bärbara datorer, stationära datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Hela värdekedjan för en enhet utvärderades, från ny till rekonditionerad.

Faktorer som utvärderas för nya enheter

 • Råvaror och deras utvinning

 • Tillverkning av komponenter

 • Ingående transport

 • Tillverkningsprocess

 • Tillverkning av förpackning och tillbehör

 • Distribution

 • Användning

 • Kassering (förbränning eller avfallsdeponering)

Faktorer som utvärderas för rekonditionerade enheter

 • Insamling av använda enheter

 • Tillverkning av reservdelar

 • Förstöring av använda reservdelar

 • Tillverkning av förpackning och tillbehör

 • Frakt

De här faktorerna utvärderades på global nivå, vilket gör att uppgifterna kan tillämpas över hela världen.

KPI:er för milljön

Rapporten tar hänsyn till ett flertal nyckeltal (KPI:er) för att mäta hur rekonditionering (såväl som nyproduktion) påverkar miljön.

ADEME:s rapport omfattar följande fyra typer av miljöpåverkan:

 • Koldioxidavtryck

 • Råvaror (detta inkluderar metaller som utvinns ur jorden, samt fossila bränslen som förbränns under utvinningsprocessen)

 • Vattenförbrukning

 • Produktion av elavfall

Scenarier för enhetsanvändning

Påverkan av rekonditionering beror också på hur länge enheten används innan den rekonditioneras (även kallat det ”första livet”), och den uppskattade längden på det andra (rekonditionerade) livet.

Vi kallar dessa för scenarier för enhetsanvändning.

I scenariot för genomsnittlig användning antas att den rekonditionerade produkten har köpts ny, använts under en viss tid, rekonditionerats och sedan använts under en viss tid igen.

Studien utgick från följande genomsnitt:

 • Mobiltelefoner och surfplattor: 3 års användning som ny enhet, 2 års användning som rekonditionerad enhet

 • Datorer (bärbara och stationära): 5 års användning som ny enhet, 3 års användning som rekonditionerad enhet

Observera att detta är konservativa scenarier för användning av enheter, för att undvika risken att överskatta miljöfördelarna med rekonditionering.

Reparationsscenarier

En del av en enhets påverkan handlar om den eller de platser där den köps in, repareras och säljs. Det är till exempel sällsynt att en enhet köps in, repareras och säljs i samma land. I rapporten ingår tre scenarier, från ”sämst” till ”bäst” vad gäller miljöpåverkan:

 1. Sämsta scenario: en enhet köps in i ett land, rekonditioneras i ett annat och säljs i ett tredje, med ett stort antal utbytta delar.

 2. Genomsnittligt scenario: en enhet antingen köps in, rekonditioneras eller säljs i två olika länder, med ett genomsnittligt antal utbytta delar.

 3. Bästa scenario: en enhet köps in, rekonditioneras och säljs i samma land, med ett genomsnittligt (eller mindre) antal utbytta delar.

Observera: det genomsnittliga scenariot är det mest representativa för majoriteten av de enheter som säljs på Back Market.

A breakdown of where smartphones and tablets are sourced and repaired.

För bärbara datorer och stationära datorer är hårddisken den reservdel som har allra störst miljöpåverkan för både datorer och bärbara datorer eftersom produktionsprocessen för att skapa en ny hårddisk är otroligt resurskrävande. Och precis som med mobiltelefoner och surfplattor påverkar även ett batteribyte miljön mycket.

Obs! Denna undersökning omfattade inte analyserna för skärmar, tangentbord och möss.

A breakdown of where laptops and desktop computers are sourced and repaired.

Rekonditionerade surfplattor och mobiltelefoner jämfört med helt nya

Miljöpåverkan från renoverade mobiltelefoner och surfplattor jämfört med helt nya enheter, i antal.

Refurbished smartphones vs. brand new
Refurbished tablets vs. brand new

Påverkan – mobiltelefoner and surfplattor

Det steg i en rekonditionerad enhets livscykel som har störst påverkan på miljön är rekonditioneringsprocessen. Ju fler delar som måste bytas ut för att förnya enheten, desto större blir miljöpåverkan.

Skärmar och batterier har den högsta miljöpåverkan av alla reservdelar. För batterier beror detta på att de kräver litium, och utvinning av litium är en miljömässigt kostsam process.

En annan bidragande orsak till miljöpåverkan är e-avfall. När tillverkare tillhandahåller tillbehör, som en laddningskabel, ökar mängden e-avfall som är kopplat till surfplattan eller mobiltelefonen.

Även om de olika scenarier som presenteras ovan kan variera, kommer en rekonditionerad mobiltelefon eller surfplatta alltid att ha en mindre miljöpåverkan än en ny. Även om man inkluderar resurskrävande reservdelar, som batterier, minskar miljöpåverkan från rekonditionerade enheter avsevärt. Och med 5 miljarder mobiltelefoner som beräknas kastas bort 2022, har vi redan utvunnit mer än tillräckligt med material från planeten för att förnya otaliga enheter.

Rekonditionerade bärbara och stationära datorer jämfört med helt nya

Miljöpåverkan från rekonditionerade bärbara och stationära datorer jämfört med helt nya bärbara och stationära datorer, i siffror.

Refurbished laptops vs. brand new
Refurbished desktop computers vs. brand new

Påverkan – bärbara och stationära datorer

Jämfört med mobiltelefoner och surfplattor behöver i regel färre delar bytas ut på bärbara och stationära datorer – men när de gör det är miljöpåverkan mycket större. Detta beror på miljöpåverkan för tillverkningen av hårddiskar. Precis som för mobiltelefoner och surfplattor har batteribyte också en betydande miljöpåverkan. Tillverkningen av dessa delar står för merparten av miljöpåverkan från en helt ny bärbar eller stationär dator, så när rekonditionerade bärbara och stationära datorer kräver samma delar är miljöpåverkan från rekonditionerade och helt nya datorer liknande.

Om flera stora delar behövs bytas ut under renoveringsprocessen (hårddisk, skärm, RAM-minne) och datorn används mindre än 5 år innan den rekonditioneras, går miljöfördelarna med rekonditioneringen förlorade. Hårddisken är den reservdel som har störst påverkan på både datorer och bärbara datorer, eftersom produktionen av en ny hårddisk är otroligt resurskrävande. Och precis som med mobiltelefoner och surfplattor har ett batteribyte också stor inverkan på miljön.

Inom ramen för de olika scenarierna finns det dock goda nyheter: Om färre reservdelar behövs, eller om reservdelar köps in begagnade, bevaras rekonditioneringens positiva inverkan på miljön.

Slutsats

Vi vet att det blev en lång läsning, men vi hoppas att det var värt det. De data som ADEME har fått fram är väldigt lovande för framtiden för rekonditionerad elektronik.

Den här studien visar tydligt att rekonditionerad teknik är bättre för planeten än helt ny i nästan alla avseenden. Även om man byter ut delar som har större miljöpåverkan har de allra flesta rekonditionerade enheter en betydligt mindre påverkan på miljön.

Detta är viktigt eftersom tekniken inte är på väg någonstans, bokstavligt talat. Från arbete till fritid är de här enheterna en integrerad del av vår vardag. Istället för att låta all gamla teknik slängas på soptippen kan vi välja att få ut mesta möjliga av dessa enheter och samtidigt hjälpa planeten på vägen. Det betyder att vi kan göra val i vardagen som har en positiv inverkan på miljön.

 • Ju längre du använder din enhet, desto bättre

 • rekonditionerade mobiltelefoner och surfplattor minskar alltid skadorna på miljön betydligt jämfört med helt nya mobiltelefoner och surfplattor

 • rekonditionerade bärbara och stationära datorer minskar nästan alltid skadorna på miljön betydligt jämfört med helt nya, utom när det krävs omfattande utbyten av delar, t.ex. hårddiskar.

Back Market

Skrivet av Back Market,  Din rekonditionerade (stor) marknad.

Hittade du den här artikeln användbar?